Alle våre priser er inkludert moms!

Montering

Montering av port med bredde inntil 3 meter 3000,-
Montering av port med bredde inntil 3 meter. 2 stk (dobbel garasje) 6000,-
Montering av port med bredde fra 3 meter 5000,-
Tillegg for port høyde over 2,15 (tillegget gjelder pr 30 cm) 500,-
Montering av port motor 1000,-
Montering av manuelt låsebeslag 500,-
Montering av kodetastatur 300,-
Montering av nøkkel betjent nødåpner 300,-

Servicepriser

Service oppdrag blir priset etter avtale eller kan utføres på timer

Timepris 875,-
Reise/oppmøte ved service:
Sone 1. Reise/oppmøte inntil 60 km fra Eidsvoll 1250,-
Sone 2. Reise/oppmøte inntil 120 km fra Eidsvoll 1725,-
Sone 3. Reise/oppmøte inntil 180 km fra Eidsvoll 2225,-

Ny portomramming

Dette bruker vi ca 2 timer på ca 1500,-
Materialkost beløper seg normalt til mellom 1000 og 2000 kr ca 1500-2000,-

Fast pris på portservice i Oslo og Akershus:

Smøring, kontroll/etterstramming av alle skruer, justering av fjærer
Kontroll av vaier, justering av port og motor
Eventuelle deler kommer i tillegg
990,-

Alle våre priser er inkludert moms!

Sysselmannen 2019