FAQ

Her finner du svar på noen av de enkle spørsmålene vi får angående garasjeporter og LiftMaster portåpnere. Hvis du ikke finner det du lurer på her så ta kontakt med oss gjennom vårt kontaktskjema.
Spørsmål og svar

Trenger jeg service på garasjeporten min?

Det finnes noen tegn på at det er på tide med en service på garasjeporten. For at garasjeporten din skal vare i mange år er vedlikehold viktig. 

 

1. Garasjeporten bråker unormalt mye

Dette skyldes ofte tørre skinner og dårlige trinsehjul. 

2. Du ser vaieren begynner å flise seg

Hvis vaieren er flisete bør den byttes, dette er et tegn på at vaieren er i ferd med og ryke. Dette ender opp med vaierbrudd som utgjør en risiko for skade og gjør at du ikke får brukt porten etterpå. Vaiere til garasjeporter finner du i vår nettbutikk: Vaiere til garasjeporter

3. Porten er tung å løfte opp manuelt

Dette er i mange tilfeller et tegn på at enten fjærer må strammes eller reservedeler må skiftes ut.

4. Porten går ofte ikke helt opp eller ned 

Dette kan være en kombinasjon av de forrige punktene. Det kan være slakke fjærer eller vaiere, eventuelt slitedeler som må byttes. Hvis den ikke lukker seg helt ned med motor så kan du se seksjon 03 i FAQ. 

5. Det er mer enn et år siden du smurte porten

Vi anbefaler jevnlig smøring av alle bevegelige deler på porten, minimum én gang i året for å forhindre enkle feil før de oppstår. 

 

Ønsker du å bestille en service hos oss? 

Vi har fastpris på service i (gamle) Oslo og Akershus på 1.500,- inkl mva og oppmøte for en komplett service med kontroll av alle deler, smøring og justering av port, fjærer og motor. Vi inkluderer også enkle reparasjoner som for eksempel bytte av trinsehjul. Ta kontakt med oss på post@norskport.no eller vårt kontaktskjema. 

Jeg trenger nye fjærer på garasjeporten min

Vi har et stort utvalg strekkfjærer til garasjeporter på lager, og torsjonsfjærer som spinnes på bestilling. 

For at vi skal finne riktig fjærer trenger vi litt informasjon om porten din. 

 

1. Bredde og høyde på garasjeporten

2. Vekt på garasjeporten (Uten fjærer tilkoblet!) 

3. Ved torsjonsfjærer: Diameteren på torsjonsakselen (Stangen som går gjennom torsjonsfjærene) 

 

For å måle garasjeportens vekt må fjærene kobles også kan du kjøre porten ned på en badevekt. Vær forsiktig når du behandler fjærer og ta gjerne med deg en medhjelper ved veiing da dobbelporter kan veie over 100 kg. 

 

Vi sender fjærer fritt levert i hele Norge gjennom vår nettbutikk www.frittlevert.no og utfører service med fjærbytte i rundt Gardermoen (blant annet gamle Oslo og Akershus, samt Hamar og omegn.

 

Min LiftMaster 5580 / LM60 / LM80 stopper og snur

For å unngå personskader, skade på port og åpner er LiftMaster garasjeportåpnere utstyrt med en sikkerhet ved at den stopper når den oppdager motstand eller hindring på vei opp og eller ned. 

En ny innstilling av endestilling fra tid til annen er ikke uvanlig. Spesielt på grunn av værpåvirkning kan portgangen blir forandret.

Endestoppsjustering

1. Åpne lysdekselet. Hold den sorte tasten inntrykket til den gule LED’en begynner å blinke sakte; slipp deretter opp tasten.

2. Hold den sorte tasten inntrykket til porten har nådd ønsket portstilling ’ÅPEN’. Justér portens stilling ved hjelp av den sorte og oransje trykktasten. Med den sorte tasten beveges porten OPPOVER, med den oransje tasten beveges porten NEDOVER.

3. Trykk den programmerte fjernkontrollen eller den store trykktasten på veggkonsollen som følger med portåpneren. På denne måten innstilles endebryteren for portstillingen ’ÅPEN’. Porten lukkes da helt ned til gulvet og beveges deretter helt opp til portstillingen 'ÅPEN'. Endebryterinnstillingene er nå programmert.

Kontrollér at porten åpner langt nok for det aktuelle kjøretøyet. Tilpass porten om nødvendig.

4. Når endebryterne er programmert, slutter LED’en å blinke.

Hvis porten stopper eller reverserer før den har nådd gulvet, må skrittene 1-3 straks utføres på nytt. Hvis endebryterne allikevel ikke innstilles riktig, følg instruksene for manuell innstilling av endebryterne under avsnittet

Kraftjustering

Trykktasten for innstilling av kraften sitter under lysdekselet. Ved programmering av kraften innstilles den kraften som behøves for å åpne og lukke porten.

1. Åpne lysdekselet. Under dette sitter den oransje tasten.

2. Trykk den oransje tasten to ganger for å gå inn i kraftinnstillings- modus. LED’en blinker raskt.

3. Trykk den programmerte fjernkontrollen eller den store trykktasten på veggkonsollen som følger med portåpneren. Porten beveges ned til portstillingen ’LUKKET’. Trykk fjernkontrollen på nytt, porten beveges da helt opp til portstillingen ’ÅPEN’.

LED’en slutter å blinke når kraften er programmert.

Porten må gå gjennom en komplett syklus oppover og nedover for at kraften skal innstilles riktig. Hvis anlegget ikke er i stand til å åpne eller lukke porten helt, skal det kontrolleres om porten er skikkelig balansert og om den sitter fast et sted.

Før korrekt og endelig innstilling av endebryterne MÅ kraften være programmert.

Min LiftMaster LM80EV, LM100EV, LM130EV stopper og snur

For å unngå personskader, skade på port og åpner er LiftMaster garasjeportåpnere utstyrt med en sikkerhet ved at den stopper når den oppdager motstand eller hindring på vei opp og eller ned. 

 

En ny innstilling av endestilling fra tid til annen er ikke uvanlig. Spesielt på grunn av værpåvirkning kan portgangen blir forandret.

Endestopp- og kraftjustering

1. Trykk og hold den firkantede programmeringstasten (mellom OPP- og NED-tastene) til OPP-tasten begynner å blinke.

2. Trykk og hold så OPP-tasten til den ønskede endeposisjonen for OPP er nådd.

HENVISNING: Med OPP- og NED-tastene kan endeposisjonen innstilles og justeres svært nøyaktig.

3. Straks porten befinner seg i ønsket endeposisjon for OPP, skal du igjen trykke den firkantede programmeringstasten. Motorbelysningen blinker kort og så begynner NED-tasten å blinke.

4. Trykk og hold så NED-tasten til den ønskede endeposisjonen for LUKKET er nådd. Forsikre deg om at det ikke kjøres for langt eller at skinnen bøyes oppover.
HENVISNING: Med OPP- og NED-tastene kan endeposisjonen innstilles og justeres svært nøyaktig.

5. Straks porten befinner seg i ønsket grenseposisjon for LUKKET, må du igjen trykke den firkantede programmeringstasten.
Motorbelysningen blinker kort og OPP-tasten begynner igjen å blinke.

6. Trykk på OPP-tasten. Når porten når den innstilte grenseposisjonen for OPP begynner NED-tasten å blinke.
HENVISNING: Dersom porten ikke når endeposisjonen for OPP, er programmeringen mislykket. I så fall skal programmeringen gjentas med trinn 1. Dersom porten ikke kjører tilstrekkelig langt, les avsnitt 33 "Vanlige spørsmål".

7. Trykk på NED-tasten. Porten kjøres nå til den innstilte posisjonen for LUKKET. 

 

Nå har du fullført programmeringen.

Hvordan kode en TX4UNIF til min LiftMaster / Chamberlain / Motorlift

 

Du kan finne universalfjernkontroll som passer til nye og gamle LiftMaster / Chamberlain / Motorlift i vår nettbutikk her: TX4UNIF

Kode trådløst utstyr til LiftMaster / Chamberlain EV-Serie

Til LiftMaster / Chamberlain EV-Serie kan du kjøpe trådløse fjernkontrollere, veggbrytere og kodetastatur i vår nettbutikk: Fjernkontrollere og tilbehør til LiftMaster / Chamberlain / Motolift

 

Trykk og slipp på den gule kodeknappen (OBS! Ikke hold den inne, da sletter du alle koder som er lagret). Trykk og slipp deretter på knappen du ønsker skal åpne garasjeporten din. 

Nå har du fullført programmeringen!

 

 

 

Fant du ikke svar på det du lurte på?

Send oss en henvendelse her:

    Navn *

    E-post *

    Telefonnummer *

    Emne*

    Hva gjelder din henvendelse?